Системи за обезвреждане на медицински отпадъци

MEDISTER® 60, 160 и 360 - Системи за комплексно управление, контрол и обезвреждане на опасни болнични отпадъци чрез микровълново обеззаразяване

MEDISTER е система, разработена от австрийската фирма МЕТЕКА GmbH. Тя представлява цялостна концепция за управление и контрол на опасни болнични отпадъци. Осигурява тяхното разделно събиране и обеззаразяване на място, като прилага енергоспестяващ и екологично чист метод за термична обработка чрез високочестотни вълни.

Системата e сертифицирана в пълно съответствие с европейските норми и изисквания за обезвреждане на опасен болничен отпадък.

В Европа над 160 различни нейни модификации работят в болници, клинични и диализни центрове, научни институти, лаборатории, частни практики и други.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Инсталации в България

MEDISTER_60_160_Brochure_2016_BG.pdf

Повече за системите Medister

Meteka_Company Brochure_2016_BG.pdf

Повече за Meteka GmbH

Презентация за системата Medister

Medister_BG_01-2018